Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Absolvované odborné kurzy

Absolvované odborné kurzy

 • 2014 – MULLIGAN Koncept (Vaidas Stalioraitis)
 • 2014 – McKenzie® – Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT®) – část B (Mgr. Eva Nováková)
 • 2014 – Manuální koncept – Integrovaná Manuální Terapie bederní páteře (Vaidas Stalioraitis)
 • 2014 – McKenzie® – Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT®) – část A (Mgr. Eva Nováková)
 • 2013 – Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Jarmila Čápová)
 • 2013 – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. Vlasta Bezvodová)
 • 2013 – Dynamic Tape – Dynamic Taping methodes in biomechanical treatment (Ian O´Reilly, Bsc, MISCP)
 • 2012 – MOTUS Therapeutic Taping, Italy – Milano – Instruktor
 • 2012 – Koncept DNS dle doc. Koláře – část C (doc. Pavel Kolář, CSc. a kolektiv)
 • 2012 – Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii (Mgr. Ilja Číž, PhD., Mgr. Tomáš Mihálik)
 • 2011 – Terapie ramenního kloubu z pohledu BPP (Jarmila Čápová)
 • 2011 – Koncept DNS dle doc. Koláře – část A, B (doc. Pavel Kolář, CSc. a kolektiv)
 • 2011 – Koncept Propriofoot (h. doc. PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.)
 • 2011 – Testování a trénink dynamické stabilizace (h. doc. PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.)
 • 2010 – Kinesiology Taping by K-Active nástavbový kurz (Monika Braun, Klaus Hermann) – mezinárodní certifikát
 • 2010 – Jak na poruchy dýchání – plicní rehabilitace (Mgr. Kateřina Neumannová)
 • 2010 – Kinesiology Taping by K-Active (Monika Braun) – mezinárodní certifikát
 • 2010 – Řetězení poruch v pohybovém aparátu a viscerovertebrální vztahy (Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)
 • 2010 – Severská chůze
 • 2010 – Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách (Dr. Pavel Švejcar)
 • 2010 – Fyzioterapie chodidla (Dr. Pavel Švejcar)
 • 2009 – Sportovní fyzioterapie a trénink II (Mgr.Tuma)
 • 2008 – Kineziologie-patokineziologie dolní končetiny a nohy (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.)
 • 2008 – Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD.)
 • 2007 – Fyzioterapie u vrcholových sportovců (školitel: Mgr. Rybová)
 • 2007 – Sportovní fyzioterapie a trénink (školitel: Mgr. Tuma)
 • 2007 – kurz Mojžíšová II (PhDr. Jarmila Novotná)
 • 2006 – Metoda McKenzie v kontextu centrované postury (Dr. Pavel Švejcar)
 • 2005 – kurz Mojžíšová I (PhDr. Jarmila Novotná)
 • 2005 – Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmentální centrace – 1. část (Dr. Pavel Švejcar)
 • 2004 – Sportovní masáž (Doc. Blanka Hošková)