Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Členství v profesních organizacích

Členství v profesních organizacích

  • 2013 – Společnost rehabilitace ruky ČLS JEP
  • 2012 – Česká společnost tělovýchovného lékařství
  • 2011 – McKenzie společnost