Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Crochetage („Hooking therapy“)

Crochetage („Hooking therapy“)

Crochetage obrázek

Crochetage je metoda léčby mechanické bolesti muskuloskeletálního systému, která využívá k protažení nebo uvolnění tkáňových adhezí a fibrózních změn speciální háky.

Možnosti využití:
Mechanická bolest vyvolaná v závislosti na tkáňové retrakci, fibrózních změnách tkání, posttraumatické adheze
Léčba oblastí se zvýšeným třením v místech fibrózních nebo kostěných struktur.
Léčba pooperačních adhezí

Vybavení pro terapii se skládá ze sady tří háků, které nabízejí šest různých variant zakřivení, díky kterým získávají perfektní adaptabilitu pro použití na různé anatomické struktury. Jejich speciální tvar umožňuje ovlivnění jemných pojivových vláken bez rizika poškození pokožky a přilehlých tkání.

Kurz je rozdělen do tří částí. V rámci kurzu se seznámíte s využitím háků v terapii a jejich praktickém použití, opakování jednotlivých anatomických oblastí včetně palpací (horní – dolní končetiny, rizikové oblasti – např. oblast axily, tříslo, krk, atd.) a specifické klinické aplikace.

 

Termíny kurzu: Termíny budou vypsány v roce 2015 – v případě zájmu o kurz zasílejte přihlášky, přestože není termín kurzu vypsán

1. část A

2. část B

3. část C

Přihlášení na část A znamená, že se zájemce závazně hlásí k absolvování celého kurzu, který se skládá z částí A-C. Část B nebo C není možné absolvovat bez účasti na předchozích částech kurzu.

 

Přednášející: STÉPHANE SOBCZAK nebo BERNARD VAN GEYT

Garant: Mgr. Iva Hnátová, Ph.D.

Výstup: Bude zaslána žádost na UNIFY pro udělení souhlasného stanoviska

Počet výukových hodin: 16

Kurz probíhá v anglickém jazyce. Překlad do češtiny zajištěn!

 

Cena kurzu:

část A – 6050 Kč

část B – 6050 Kč

část C – 6050 Kč

První platbu proveďte nejpozději do 14 dnů od zaslání přihlášky převodem na účet.
číslo účtu:
251785164/0300

Kurzovné je možné uhradit jednorázově – částka 18150 Kč nebo po částech.

V ceně kurzu není zahrnuta sada terapeutických háků. Cena terapeutických háků je 3750 Kč. Terapeutickou sadu je možné uhradit na kurzu.

Platbu za druhou a třetí část proveďte nejpozději vždy měsíc před konáním kurzu.