Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » HOOKING THERAPY

HOOKING THERAPY

Crochetage je metoda léčby mechanické bolesti muskuloskeletálního systému, která využívá k protažení nebo uvolnění tkáňových adhezí a fibrózních změn speciální háky.

Možnosti využití:
Mechanická bolest vyvolaná v závislosti na tkáňové retrakci, fibrózních změnách tkání, posttraumatické adheze
Léčba oblastí se zvýšeným třením v místech fibrózních nebo kostěných struktur.
Léčba pooperačních adhezí

Vybavení pro terapii se skládá ze sady tří háků, které nabízejí šest různých variant zakřivení, díky kterým získávají perfektní adaptabilitu pro použití na různé anatomické struktury. Jejich speciální tvar umožňuje ovlivnění jemných pojivových vláken bez rizika poškození pokožky a přilehlých tkání.

Tento jednodenní kurz je zaměřen na seznámení s touto technikou. Doplněn je o praktické ukázky této terapie, včetně praktického vyzkoušení.
V rámci kurzu vám budou háky zapůjčeny.

Termín kurzu: JARO 2015 – V PŘÍPADĚ ZÁJMU POSÍLEJTE PŘIHLÁŠKY, DATUM KURZU BUDE UPŘESNĚN

Přednášející: BERNARD VAN GEYT

Překlad: Mgr. Iva Hnátová, Ph. D.

Cena kurzu: 900 Kč

Platbu proveďte nejpozději do 14 dnů od zaslání přihlášky převodem na účet.
číslo účtu:
251785164/0300
Do poznámky napište vaše příjmení a jméno, jako variabilní symbol uveďte datum vašeho narození ve tvaru DDMMRR