Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Manuální terapie bederní páteře

Manuální terapie bederní páteře

Cílem kurzu Manuální terapie bederní páteře je porozumění managementu léčby bolestivých stavů neuromuskulárního systému. Management léčby vychází z EBM prací a dlouholetých praktických zkušeností O´Sullivan (Austrálie), je založen na identifikaci problému a jeho dělení do skupin a podskupin. Terapeutický plán je stanoven na základě zařazení problému do náležité podskupiny.

Velká pozornost je věnována klinické praxi, klinickým vyšetřením, ohodnocení postury a interpretaci výsledků včetně diferenciální diagnostiky, klasifikaci problému a jeho následné léčby.

V rámci kurzu je podrobně probírána otázka držení těla, pohybové stereotypy, řízení pohybu a neurální bolest, která je dále dělena do jednotlivých kategorií, screening negativních faktorů stanovení prognózy a kontraindikace manuální terapie.

V rámci terapie je kurz zaměřen na využití rozmanitých metod k ovlivnění pohybové poruchy na úrovni segmentální, kombinovaných pohybů a v případě neurálních poruch. Základními metodami k ovlivnění pohybové poruchy (artikulární dysfunkce) jsou mobilizace, manipulace nebo mobilizace pohybem.

Tento kurz je určen pro všechny fyzioterapeuty a lékaře, kteří hledají nové informace a poznatky v této problematice.

Bude zaslána žádost na UNIFY o přidělení kreditů a vydání souhlasného stanoviska na pořádanou akci.

Účastníci kurzu obdrží certifikát o absolvování tohoto kurzu.

Datum konáníV PŘÍPADĚ ZÁJMU POSÍLEJTE PŘIHLÁŠKY, DATUM KURZU BUDE UPŘESNĚN

Místo konání: FTVS UK José Martího 31, Praha 6

Přednášející: VAIDAS STALIORAITIS BSc-GEMPhty-MSc-MCTA
                                 Mgr. Iva Hnátová, PhD. (Praktická část + překlad)

Cena kurzu: 7600 Kč
STUDENTSKÁ SLEVA!!! Cena pro studenty 7000 Kč (Nutno doložit potvrzení o studiu nebo index)

!!! PRO ÚČASTNÍKY KURZU MANUÁLNÍ TERAPIE BEDERNÍ PÁTEŘE SLEVA NA KURZ MULLIGAN KONCEPT!!! 

Závazné přihlášky posílejte na mailovou adresu fyzioterapie@rehatrenink.cz

Ke stažení přihláška na kurz:

Kapacita kurzu: 30 lidí
V případě, že nebude kapacita kurzu naplněna, bude kurz zrušen. Peníze Vám budou zaslány zpět v plné výši do týdne od zrušení kurzu.

Kurzovné uhraďte nejpozději týden od zaslání přihlášky na kurz na účet číslo:251785164/0300

  • kopii dokladu o zaplacení uschovejte a přineste ke kontrole
  • variabilní symbol – Vaše datum narození ve formátu „RRMMDD“, např. 15.6.1985 = “850615″
  • o zprávy pro příjemce uveďte celé své jméno a příjmení

Kontaktní údaje: Mgr. Iva Hnátová, Ph.D., fyzioterapie@rehatrenink.cz, tel: 00420 777 64 83 71