Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » MOTUS Kinesiology Taping

MOTUS Kinesiology Taping

CO JE MOTUS KINESIOLOGICKÝ TAPING

sportovec_1

MOTUS

„Myofasciální Optimalizační terapie užívající signálů“

Původ slova MOTUS vychází z latiny – pohyb, pokrok, impuls, vášeň. Kinesiology Taping přináší dlouholeté klinické zkušenosti a vědecké poznatky v praxi. Tato moderní metoda kinesiologického tapování je založena na nejnovějších poznatcích o mechanotransdukci a „buněčné signalizaci“. Principy mechanotransdukce a buněčné signalizace mají značnou odbornou podporu prostřednictvím medicíny založené na důkazech „Evidenced Based“.
Zakladateli této metody tapování jsou dva přední světoví odborníci na tuto problematiku s již téměř třicetiletou praxí kinesiologického tapování.

Jedná se o funkční dynamický přístup, který má široké uplatnění nejenom ve sportu, ale i u řady klinických diagnóz dospělého i dětského věku.

 Informace o kurzu

sportovec_2MOTUS Kinesiology Taping je intenzivní dvoudenní kurz zaměřený zejména na praktickou aplikaci tapu. Zároveň přináší řadu teoretických poznatků o funkci a účinku kinesiotapu. V rámci tohoto kurzu se seznámíte s jednotlivými technikami a postupy, jak ovlivňovat funkční problémy, ale i úrazové a pooperační stavy v jednotlivých fázích jejich hojení – akutní (zánětlivá, „dynamic fluid“), subakutní (reparační) a chronická (adaptační). Tyto techniky budou aplikovány v praxi. Diskuse o sensorické zpětné vazbě v důsledku působení tapu přes kůži a fascii a vliv na zvýšení výkonu. Praktické aplikace jsou zaměřeny na různé diagnózy: Kořenové syndromy (cervikální, thorakální, lumbální), syndromy končetinové (horní, dolní končetina), funkční poruchy pohybového systému a využití kinesiologického tapování ve sportu, ortopedii, neurologii, pediatrii.

Informace o kurzu ke stažení – náplň kurzu

Kurz je určen pro lékaře, fyzioterapeuty, maséry, trenéry včetně studentů těchto oborů. V případě studentů je podmínkou absolvování předmětu anatomie, jejíž znalost je pro tuto metodu nezbytná. Cílem instruktorů MOTUS Kinesiologického Tapování je celosvětově jednotný postup, aby byl předáván stejný obsah a kvalita.

Byla zaslána žádost na UNIFY o přidělení kreditů a vydání souhlasného stanoviska na pořádanou akci.

Účastníci kurzu obdrží certifikát o absolvování tohoto kurzu.

Datum konání:

10.-11.4.2021

Místo konání:
Praha 5, Kroftova 6 – Rehabilitace ruky

Přednášející: PhDr. Iva Hnátová, PhD.

Cena kurzu: 7500 Kč – v ceně zahrnut „Balíček MOTUS“ a občerstvení
                           5550 Kč – v ceně je zahrnut materiál na kurz, skripta a občerstvení
Do přihlášky, prosím, uveďte, zda požadujete balíček MOTUS.

„Balíček Motus“    

504 MOTUS Tex Tape505 MOTUS Tex Tape

  • balení tapů (6 kusů různé barvy)
  • profesionální nůžky
  • skripta
  • propiska
  • blok
  • sportovní batoh
  • občerstvení

sportovec_3

 

Závazné přihlášky posílejte na mailovou adresu fyzioterapie@rehatrenink.cz nebo přes formulář na našich stránkách.

Ke stažení přihláška na kurz:

Kapacita kurzu: 20 lidí

Kurzovné uhraďte nejpozději měsíc před zahájením kurzu na účet číslo:251785164/0300

  • kopii dokladu o zaplacení uschovejte a přineste ke kontrole
  • variabilní symbol – Vaše datum narození ve formátu „RRMMDD“, např. 15.6.1985 = „850615“
  • o zprávy pro příjemce uveďte celé své jméno a příjmení

Kontaktní údaje: PhDr. Iva Hnátová, Ph.D., fyzioterapie@rehatrenink.cz, tel: 777 64 83 71