Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » PROFIL » Techniky a postupy

Techniky a postupy

 • Manuální terapie – měkké techniky, mobilizace
 • Kabatova metoda PNF
 • Klasická masáž
 • Reflexní masáž
 • Metoda dle sestry Kenny
 • Metoda dle Lewitové (Hermachové)
 • Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové
 • Brügger koncept
 • Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem ke konceptu dle Brüggera
 • Základy metody R. Brunkow
 • Základy S-E-T – Therapy Master
 • Taping ve fyzioterapii
 • Základy čínské medicíny I, II, obecné základy alternativní medicíny, základy akupresury
 • Rekondice a regenerace – posilovna