Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » PROFIL » Vzdělání

Vzdělání

  • 2019 – Fakulta tělesné výchovy a sportu (PhDr.)
  • 2013 – Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor: KINANTROPOLOGIE (Ph.D.), zaměření – sportovní fyzioterapie, téma: Vliv tréninkového programu na svalovou aktivitu svalů dolních končetin v souvislosti s rizikovými faktory zranění hamstringů u hráčů fotbalu
  • 2008 – Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor: FYZIOTERAPIE (Mgr.), téma diplomové práce: Problematika zranění hamstringů u sportovců
  • 2005 – Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor: FYZIOTERAPIE (Bc.), téma bakalářské práce: Spondylolistésa bederní páteře a výhřez meziobratlové destičky L5
  • 2002 – Lepařovo gymnázium v Jičíně