Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Publikační činnost

Publikační činnost

  • Hnátová, I., Pavlů, D. Rehabilitace pacienta s rupturou Achillovy šlachy. Rehabilitácia. 2011, 2, pp. 67-77. ISSN 0375-0922
  • Hnátová, I., Pavlů, D. Léčba otoků a manuální lymfatická drenáž v léčbě svalových zranění. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010, 17, No. 4, pp. 169-173. ISSN 1211-2658.
  • Hnátová, I., Pavlů, D., Kaplan, A. Zranění hamstringů – možnosti léčby a terapeutických postupů v závislosti na jednotlivých fázích procesu hojení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, 16, No. 4, pp. 170-176
  • Hnátová, I., Pavlů, D., Kaplan, A. Stručný přehled problematiky zranění hamstringů u sportovců. Studia Kinanthropologica. 2009, 10, 1, pp. 6-16
  • Hnátová, I., Kaplan, A., Pavlů, D. Pohled na problematiku zranění ohybačů kolenního kloubu. Atletika. 2009, 2.
  • Hnátová, I., Pavlů, D., Kaplan, A. Přehled současných názorů na problematiku zranění hamstringů u sportovců. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, 15, No. 4, pp. 174-176