Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Techniky a metody používané v terapii

Techniky a metody používané v terapii

V rámci terapie používám následující techniky a metody

 • Kineziologický rozbor
 • Manuální terapie – techniky měkkých tkání, mobilizační techniky
 • Exteroceptivní stimulace dle Hermachové (Lewitové)
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF – Kabatova metoda
 • Terapie dle L. Mojžíšové
 • Základy metody R. Brunkow
 • Metoda McKenzie
 • Brügger koncept, horká role
 • Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem ke konceptu dle Brüggera
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (dle P. Koláře)
 • Aktivní segmentální centrace (dle P. Švejcara)
 • Terapie ramenního kloubu dle BPP (dle J. Čápové)
 • Trénink dynamické stabilizace
 • Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové („nestabilní plochy“)
 • Propriofoot koncept
 • Cvičení s využitím míčů se zřetelem ke konceptu S. Klein-Vogelbach
 • Cvičení s overbally
 • Kinesiotaping
 • Funkční taping ve fyzioterapii
 • Rehabilitační a kondiční cvičení
 • Metoda dle sestry Kenny – dermo-neuro-muskulární terapie
 • Reflexní masáž
 • Klasická masáž
 • Sportovní masáž
 • Škola zad
 • Instruktáž běžných denních aktivit a ergonomie prostředí
 • Rekondice a regenerace – trénink v posilovně
 • TRX
 • Základy jógy
 • Základy S-E-T – cvičení na Therapy Masteru (momentálně však není k dispozici)
 • Relaxační procedury
 • Akupresura