Iva Hnátová ₊420 777 64 83 71


Home » Zabývám se a řeším problematiku

Zabývám se a řeším problematiku

Při práci se zaměřuji na prevenci a terapii dětí, dospělých a sportovní fyzioterapii. Na základě kineziologického rozboru (vstupní vyšetření) stanovuji individuální preventivní nebo terapeutický plán (krátkodobý i dlouhodobý) včetně pohybových aktivit vhodných pro klienta na základě jeho individuálních obtíží.

 • Prevence a terapie funkčních poruch pohybového systému – svalové dysbalance, řetězení poruch pohybového aparátu, vadné držení těla, bolestivé stavy pohybného systému (bolesti páteře, zad, hlavy, zablokované klouby, přetížené svaly, úponové bolesti a šlacho-svalové obtíže apod.)
 • Prevence a terapie funkčních poruch pohybového systému u sportovců, kompenzace funkčního zatížení sportovců
 • Terapie poúrazových a pooperačních stavů – od akutního stádia, u sportovců (rekreačních i profesionálních) až po sestavení plánu tréninkové zátěže při návratu k tréninkové činnosti
 • Akutní a chronické bolesti páteře a končetin
 • Vertebrogenní obtíže – kořenové syndromy páteře
 • Degenerativní onemocnění páteře
 • Artróza velkých a malých kloubů
 • Léčba neplodnosti metodou Ludmily Mojžíšové
 • Vertebroviscerální projekce
 • Stavy po operacích páteře, ortopedických a chirurgických operacích
 • Pánevního dna a dysfunkci hlubokého stabilizačního systému páteře
 • Poruchy dýchání
 • Stavy po centrální mozkové příhodě
 • Stavy po dětské mozkové obrně
 • Centrální koordinační poruchy u dětí
 • Inkontinence
 • Vrozené a vývojové vady, odchylky vývoje pohybového aparátu